Logo Aschehoug

Kurspåmelding

HVORDAN LYKKES MED DIGITALE LÆREBØKER

Aschehoug Undervisning har gleden av å invitere til praksisnært kurs, der vi presenterer Unibok og gir tips, råd og konkrete metoder til hvordan bruke digitale ressurser på en hensiktsmessig måte.

Kurset starter med registrering og servering kl 13:30. Kurset varer fra kl 14:00-17:00. Kryss av på fag du underviser i slik at du får tilgang til Unibok på den praktiske delen av kurset. Kurset er gratis.

  • Presentasjon av Unibok der vi legger vekt på hvilke pedagogiske muligheter den digitale læreboka gir. Vi viser studieverktøy og tilleggsressurser som gir elever med ulike læringsstrategier nye muligheter
    Praktisk økt på egen pc/nettbrett for å bli kjent med mulighetene i Unibok. Vi kan tilby kostnadsfri tilgang til Unibok ut skoleåret for alle kursdeltakerne.
  • Eva Bratvold presenterer funn om bl.a. digital kompetanse, digital studieteknikk og klasseledelse som gir gode rammer for læring i det digitale klasserommet. Eva Bratvold arbeider med digital kompetanse på alle skolenivåer, og er en av de mest brukte foredragsholderne i Norge på dette tema. Hun arbeider med skoleutvikling, endret undervisningspraksis og god, digital bruk.
  • Erfaring med bruk av Unibok i klasserommet av lærere ved Sandvika videregående skole. Inger-Lill Husøy og Inger-Merethe Nisted

Jeg ønsker å melde meg på følgende kurs:


Du må velge kurs!

Arbeidssted

Asker videregående skole - Skriv kun Asker
Steinkjer ungdomsskole - Skriv kun Steinkjer

Deltaker(e)

Ressursnummer/Referanse

Eksempel: «67803» eller «Kari Normann»