Logo Aschehoug

Kurspåmelding

Aschehoug Undervisning og fagfornyelsen

Fagfornyelsen melder sin ankomst i klasserommene i 2020. Men hva betyr det i praksis for deg som lærer og skoleleder i grunnskolen?

Kom på informasjonsmøte og få en presentasjon av vårt nye læringsunivers, Aschehoug Univers. Vi tilbyr dere en ny generasjon digitale læremidler. Våre digitalpedagoger viser hvordan disse læremidlene legger til rette for strukturerte læringsløp eller fleksible moduler. Aschehoug Univers åpner for tverrfaglighet, adaptivitet og fleksible innkjøp.

Vi gleder oss til å bli med deg og elevene dine inn i klasserommet – vi jobber med læreren, for eleven.

Program
12.30–13.15 Lunsj og registrering
13.15–16.15 Hva er nytt i fagfornyelsen og hvordan har Aschehoug løst det?
                     - Aschehoug Univers.
                     - adaptive verktøy for lærer og elev
                     - dybdelæring, kritisk tenkning og refleksjon

Arrangementet er gratis!

Jeg ønsker å melde meg på følgende kurs:


Du må velge kurs!

Arbeidssted

Asker videregående skole - Skriv kun Asker
Steinkjer ungdomsskole - Skriv kun Steinkjer

Deltaker(e)

Ressursnummer/Referanse

Eksempel: «67803» eller «Kari Normann»