Logo Aschehoug

Bestilling

Alles im Griff - ekstra språkøvelser

  Til hvert kapittel i Weitblick 1 er det utarbeidet ekstra oppgaver, aktiviteter og øvelser elevene kan jobbe med. Vokabularet og de grammatiske temaene er hentet fra kapitlene i boka, men er satt inn i nye sammenhenger, slik at det skal feste seg enda bedre hos elevene. Hver kapitteldel inneholder både skriftlige og muntlige oppgaver og aktiviteter elevene kan gjøre i klasserommet eller hjemme.

Ja, takk! Send meg:


Du må minimum velge ett vurderingseksemplar!

Arbeidssted

Asker videregående skole - Skriv kun Asker
Steinkjer ungdomsskole - Skriv kun Steinkjer

Mottaker

Du må fylle ut ditt navn. Du må fylle ut ditt etternavn. Du må fylle ut din e-postadresse.

Læreverk i bruk på din skole i dag?

Tysk 1 Vg1