Logo Aschehoug

Bestilling

Quest 1-4

Quest er et nytt og moderne engelskverk for grunnskolen som kombinerer elevbøker med digitale komponenter. Verket vant BELMA-prisen (Best European Learning Materials Awards) i 2014.

Systematisk innlæring av ord og begreper fra første trinn gir elevene gode mestringsmuligheter senere, f.eks. når de skal forholde seg til ukjent tekst ved nasjonale prøver. Vokabulartrening tar utgangspunkt i lek, humor og gleden av å lære engelsk.

Ønsker skolen tilsendt vurderingseksemplar av Quest? Tilbudet er åpent for skoler i vurderingssituasjon. Ett eksemplar er forbeholdt hver skole. Har du noen spørsmål ta kontakt med oss på: marked.u@aschehoug.no

Alle Aschehougs digitale læremidler finner du på lokus.no.

Ja, takk! Send meg:


Du må minimum velge ett vurderingseksemplar!

Arbeidssted

Asker videregående skole - Skriv kun Asker
Steinkjer ungdomsskole - Skriv kun Steinkjer

Mottaker

Du må fylle ut ditt navn. Du må fylle ut ditt etternavn. Du må fylle ut din e-postadresse.

Læreverk i bruk på din skole i dag?

Engelsk 1-4