Logo Aschehoug

Bestilling

Gateways – rik på tekster som gir opplevelse, innlevelse og innsikt

Gateways SF fra 2011 dekker læreplanen i engelsk for videregående trinn 1, studieforberedende utdanningsprogram. Gateways YF fra 2011 er skrevet i samsvar med læreplanjusteringene i engelsk YF av 2010, men kan også brukes etter justert læreplan av 2013.

Gateways SF er det skjønnlitteraturen som er innfallsporten til kunnskap. Læreboka er rik på tekster som gir opplevelse, innlevelse og innsikt, og elevene møter forfattere fra alle verdens hjørner.

Gateways YF byr på oppgaver og aktiviteter som passer godt for elevene på yrkesfaglige utdanningsprogram. Med gode tekster og varierte oppgaver leder Gateways YF elevene fram mot eksamen.

Ja, takk! Send meg:


Du må minimum velge ett vurderingseksemplar!

Arbeidssted

Asker videregående skole - Skriv kun Asker
Steinkjer ungdomsskole - Skriv kun Steinkjer

Mottaker

Du må fylle ut ditt navn. Du må fylle ut ditt etternavn. Du må fylle ut din e-postadresse.

Læreverk i bruk på din skole i dag?

Engelsk Vg1 SF

Engelsk Vg1 YF