Logo Aschehoug

Bestilling

Grip teksten Vg1-Vg3

De nye utgavene av Grip teksten tar opp i seg de siste endringene i læreplanen. Lærebøkene inneholder solid fagstoff, variert ferdighetstrening og rikelig med eksempeltekster. Skjemaer og praktiske oversikter i tabeller hjelper elevene med innlæringen. Litteratur- og kulturhistorie fra ca. 1850 til i dag presenteres med aktuelle innfallsvinkler. Tekstsamlingen inneholder mange spennende tekster, særlig fra den aller nyeste litteraturen.  

Lærebøkene har en oppslagsdel som er felles for Vg1, Vg2 og Vg3. Her er viktige tekstbegreper forklart og språkregler formulert. Sammenligningen av nynorsk og bokmål er oversiktlig satt inn i skjemaer.

Ja, takk! Send meg:


Du må minimum velge ett vurderingseksemplar!

Arbeidssted

Asker videregående skole - Skriv kun Asker
Steinkjer ungdomsskole - Skriv kun Steinkjer

Mottaker

Du må fylle ut ditt navn. Du må fylle ut ditt etternavn. Du må fylle ut din e-postadresse.

Læreverk i bruk på din skole i dag?

Norsk Vg3 SF