Logo Aschehoug

Bestilling

Store spørsmål 8-10

Store spørsmål er et helt nytt læreverk til faget KRLE. Verket legger til rette for dybdelæring ved å gå bort fra spiralprinsippet og ta for seg ett tema om gangen. Store spørsmål vektlegger fortellingen som kjerneelement og didaktisk verktøy. Fagstoffet og fortellingene utgjør en naturlig helhet og en godt balansert og engasjerende formidling av religioner, livssyn og etikk. Verket har tydelig progresjon mellom trinnene og oppfordrer elevene til å se sammenhenger.
Gjennom hele boka finner du ordforklaringer i marg, spørsmål til teksten, samt mer utfyllende oppgaver. Det er et sammendrag etter hvert kapittel og en liste over aktuelle læringsmål helt foran. En rekke skjematiske fremstillinger av fagstoffet legger opp til ulike læringsstrategier.

Hovedkapitler:

Store spørsmål 8     2015

I begynnelsen var fortellingen
Hinduismen
Det gamle testamentet
Jødedommen
Etikk og dialog

Store spørsmål 9     2016

Buddhismen
Jesus og evangeliene
Islam
Kristendommens historie
Etikk og filosofi

Store spørsmål 10  2017 

Humanismen
Kristendommen
Etikk og filosofi
Religiøst mangfold, bl.a. sikhisme, bahai, Jehovas vitner og New Age.
De fem verdensreligionene - kortfattet med ca. 10 sider om hver religion. Eksamensrettet stoff.

Serien består av:

Lærebok
Lærerveiledning
Elevnettsted (gratis)
Lærernettsted
Lydbok
Digitalbok

Ja, takk! Send meg:


Du må minimum velge ett vurderingseksemplar!

Arbeidssted

Asker videregående skole - Skriv kun Asker
Steinkjer ungdomsskole - Skriv kun Steinkjer

Mottaker

Du må fylle ut ditt navn. Du må fylle ut ditt etternavn. Du må fylle ut din e-postadresse.

Læreverk i bruk på din skole i dag?

Krle 8-10