Logo Aschehoug

Bestilling

PASIONES - Nye historier, nye grep, ny forståelse

Pasiones er et nyutviklet læreverk for den videregående skolen i spansk nivå II. Gjennom studier og arbeidslivserfaring har forfatterne tilegnet seg unik kunnskap om den spansktalende verden. De er levende opptatt av å få formidlet mangfoldet, fortelle nye historier som belyser etablerte temaer og introdusere nye arbeidsmetoder som bidrar til økt interesse for det spanske språket.

Pasiones 1 formidler grunnleggende kunnskaper om den spansktalende verden. Pasiones 2 går mer i dybden på hvert tema. Muntlig og skriftlig eksamen er viet stor oppmerksomhet i bok 2.

Pasiones 1 lærebok lanseres i mars 2016. Pasiones 2 lærebok foreligger i mars 2017.

Ja, takk! Send meg:


Du må minimum velge ett vurderingseksemplar!

Arbeidssted

Asker videregående skole - Skriv kun Asker
Steinkjer ungdomsskole - Skriv kun Steinkjer

Mottaker

Du må fylle ut ditt navn. Du må fylle ut ditt etternavn. Du må fylle ut din e-postadresse.

Læreverk i bruk på din skole i dag?

Spansk 1

Spansk 2