Logo Aschehoug

Bestilling

Psykologi 1 og 2

Bøkene har oppdatert fagstoff, mer tilgjengelig språk og bedre struktur. Læreplanen er lett gjenkjennelig ved at alle delene har samme overskrift som læreplanen, og hvert kapittel innledes med konkrete kompetansemål. Lese- og læringsstrategier følger hvert kapittel med tankekart, førlesningsspørsmål og test-deg-selv-oppgaver underveis.

Psykologi 1
Gjennomgående lettere og mer tilgjengelig språk
Omstrukturert og forkortet
Tett knyttet til læreplanen
Nye bilder/illustrasjoner og luftigere layout
Oppdatert fagstoff og forskning
Førlesingsspørsmål og tankekart
Test-deg-selv-spørsmål underveis

Psykologi 2
Omstrukturert og fyldig bok – alt på ett sted når elevene trenger å slå opp til eksamen
Justert etter det nye læreplanmålet fra 2016 med et eget kilde- og fagskrivingskapittel, som på en enkel måte lærer elevene å skrive bedre.
Nytt kapittel om kommunikasjon
Viderefører grepene fra Psykologi 1 

Læreverkene består av:

  • Lærebok
  • Elevnettsted (gratis)
  • Lærernettsted (felles for begge bøkene)
  • Digitalbok

Ja, takk! Send meg:


Du må minimum velge ett vurderingseksemplar!

Arbeidssted

Asker videregående skole - Skriv kun Asker
Steinkjer ungdomsskole - Skriv kun Steinkjer

Mottaker

Du må fylle ut ditt navn. Du må fylle ut ditt etternavn. Du må fylle ut din e-postadresse.

Læreverk i bruk på din skole i dag?

Psykologi 1 og 2