Logo Aschehoug

Bestilling

LEUTE – Abonner på Godt grep!-aktiviteter i tysk

Få GRATIS tilsendt forslag til aktiviteter hver måned. Aktivitetene har alle som mål å bidra til økt elevengasjement i tysktimene! Aktivitetene er rettet inn mot elever og lærere i ungdomsskolen.

Forslag til aktiviteter er hentet fra Aschehougs nye tyskverk LEUTE for ungdomstrinnet. Aktivitetene kan gjennomføres uavhengig av hvilket tyskverk skolen bruker.

Aktivitetene dekker disse områdene:
> Muntlig kommunikasjon
> Lese
> Skriftlig kommunikasjon
> Grammatikk- og språklæring
> Vokabularbygging og glosetrening

Aktivitetene kan samles i en perm for senere bruk.

Ja, takk! Send meg:


Du må minimum velge ett vurderingseksemplar!

Arbeidssted

Asker videregående skole - Skriv kun Asker
Steinkjer ungdomsskole - Skriv kun Steinkjer

Mottaker

Du må fylle ut ditt navn. Du må fylle ut ditt etternavn. Du må fylle ut din e-postadresse.

Læreverk i bruk på din skole i dag?

Tysk 8-10