Aschehoug Undervisning
Bestilling

LEUTE – nytt tyskverk 8–10 lanseres i 2017

LEUTE – MOTIVERER, INSPIRERER OG BYGGER

Leute introduserer elevene til det tyske språket gjennom møter med unge mennesker, folk med ulik bakgrunn og historiske personer. Målet er å inspirere elevene til å ta i bruk språket fra første time. 

Dette er Leute:

  • Tekster som treffer elevene og som gir noe å snakke om.
  • Aktiviteter som gjør språklæringen morsom.
  • Stor vekt på muntlig og skriftlig produksjon.
  • Inndeling i kjernestoff og fordypningsstoff gjør det lettere å differensiere.
  • Lærernettsted som tidsbesparende planleggingsverktøy.

Leute 8 lanseres i mars 2017. Leute 9 og Leute 10 foreligger våren 2018.

Komponentstruktur

  • Alt-i-ett-bok med tekster, oppgaver og grammatikk for hvert trinn. 
  • Felles elevnettsted med bl.a. lydfiler, filmer, grammatikkvideoer, ordkort og uttalemodul med opptaksfunksjon (gratis).
  • Felles lærernettsted med bl.a. forslag til prøver, årsplan, modelltekster, lyttetekster og videoer (årsabonnement).
  • Digitalbok som alternativ til lærebok (årsabonnement).

Ja takk! Send vurderingseksemplar av:

Leute 8. Lærebok bm

Arbeidssted


Asker videregående skole - Skriv kun Asker
Steinkjer ungdomsskole - Skriv kun Steinkjer


Mottakere


Læreverk i bruk på din skole i dag?
Tysk 8-10
Noch Einmal, Cappelen Damm
Los geht`s, Fagbokforlaget
Auf Deutsch, Gyldendal
Annet

Informasjon om mottaker

Fornavn:*
Etternavn:*
E-post:*
Mobil:

Felt merket med * må fylles ut.

Arbeidssted