Logo Aschehoug

Bestilling

STAGES 8–10 – forenklede utgaver

TILRETTELAGT FOR ELEVER SOM TRENGER TILPASSET OPPLÆRING

Stages 8–10 Highlights er kombinerte tekst- og arbeidsbøker i A4-format som letter differensieringen i klasserommet. De følger i hovedsak hovedbøkenes struktur, innhold og oppbygning. Tekstene er forkortet og forenklet, og enkelte er utelatt. Også oppgavene er forenklet og noen er utelatt. Det er rikelig med skrivelinjer i de forenklede utgavene.

Det er satt inn en ny oppgavekategori, Vocabulary, for å hjelpe elevene med å bygge opp et vokabular. Grammatikken er satt inn i margen på den siden der den skal brukes. Bildematerialet er så å si identisk.

NB! KUN ETT SETT VURDERINGSEKSEMPLAR PER UNGDOMSSKOLE.

Ja, takk! Send meg:


Du må minimum velge ett vurderingseksemplar!

Arbeidssted

Asker videregående skole - Skriv kun Asker
Steinkjer ungdomsskole - Skriv kun Steinkjer

Mottaker

Du må fylle ut ditt navn. Du må fylle ut ditt etternavn. Du må fylle ut din e-postadresse.

Læreverk i bruk på din skole i dag?

Engelsk 8-10