Logo Aschehoug

Bestilling

Global Visions - nytt læreverk i internasjonal engelsk Vg2/3

Global Visions er et nyutviklet læreverk i internasjonal engelsk Vg2/3. De sju forfatterne bak læreverket representerer fire kontinenter, og har samlet sett en bred kompetanse å vise til.

Læreverket har fokus på engelsk som verdensspråk utenfor det anglo-amerikanske kjerneområdet. Læreverket har fokus på engelsk som verdensspråk utenfor det anglo-amerikanske kjerneområdet. Språk er en viktig del av det kulturelle møtet, så elevene må lære hvordan de kan kommunisere på tvers av kulturer.

Elevene får anledning til å fordype seg i aktuelle og engasjerende temaer innen globale utfordringer og bærekraftig utvikling.

Engelskspråklige kvalitetsmedier spiller en viktig rolle som samfunnets portvoktere. Hva skjer med de tradisjonelle mediene og med demokratiet i framveksten av nye medier og nye måter å forholde seg til verden på.

Elevenes tanker, holdninger og synspunkter utfordres gjennom noveller, romanutdrag, dikt, faktatekster, film, blogger, intervjuer, personlige brev og grafisk uttrykk. Litteratur brukes blant annet som redskap for å reflektere over og drøfte kontroversielle temaer.

Ja, takk! Send meg:


Du må minimum velge ett vurderingseksemplar!

Arbeidssted

Asker videregående skole - Skriv kun Asker
Steinkjer ungdomsskole - Skriv kun Steinkjer

Mottaker

Du må fylle ut ditt navn. Du må fylle ut ditt etternavn. Du må fylle ut din e-postadresse.

Læreverk i bruk på din skole i dag?

Engelsk Vg2 SF Internasjonal